messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
crop_original การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ในวันที่ 13 เม.ย.64 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานกีฬา อบต.น้ำจืดน้อย 07.00 น.- ตรวจคัดกรอง (โควิด-19) ลงทะเบียน -บริการตรวจสุขภาพ โดย รพ.สต.น้ำจืดน้อย และ อสม.ต.น้ำจืดน้อย - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน,กิจกรรมแนะแนวอาชีพ ให้ผู้สูงอายุ โดย กศน.กระบุรี -กิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ,จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดย ชมรมผู้สูงอายุต.น้ำจืดน้อย 08.30 น. - พิธีเปิดงาน โดย นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ (ส.ส.เอ) -พิธีทางศาสนา ทำบุญเลี้ยงพระ -สรงน้ำพระ -รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ -จับฉลากรางวัลพิเศษ - รับประกาศนียบัตร

งานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ในวันที่ 13 เม.ย.64 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานกีฬา อบต.น้ำจืดน้อย 07.00 น.- ตรวจคัดกรอง (โควิด-19) ลงทะเบียน -บริการตรวจสุขภาพ โดย รพ.สต.น้ำจืดน้อย และ อสม.ต.น้ำจืดน้อย - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน,กิจกรรมแนะแนวอาชีพ ให้ผู้สูงอายุ โดย กศน.กระบุรี -กิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ,จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดย ชมรมผู้สูงอายุต.น้ำจืดน้อย 08.30 น. - พิธีเปิดงาน โดย นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ (ส.ส.เอ) -พิธีทางศาสนา ทำบุญเลี้ยงพระ -สรงน้ำพระ -รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ -จับฉลากรางวัลพิเศษ