องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำจืดน้อยตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110 โทรศัพท์ 0-7788-0251 โทรสาร 0-7788-0253

ผลการประเมิน ITA 2564
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
แบบลงทะเบียน
ขอรับความช่วยเหลือ
บริการข้อมูล
thumb_up facebook
info Line
บริการออนไลน์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 110
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติในการออกประกาศกำหนดจำนวนประกาศหรือติดป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file การประชุมเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
photo ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ประชาสัมพันธ์ แนวทางการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน เพื่อประกอบการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามหน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4]
photo คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file แจ้งเตือนสภาพอากาศระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม2564 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก ลมกระโชกแรง และดินถล่ม อันเนื่องจากมีฝนตกสะสม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
photo ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชันแจ้งและติดตามปัญหาเมือง Traffy Fondue poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดระนอง วันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ข้อควรรู้เกี่ยวกับ ITA 2020 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
photo ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
photo ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
photo สารอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นายประยูร รัตนเสนีย์ เนื่องในโอกาสวันครู 16 มค.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศกำหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
1 - 20 (ทั้งหมด 74 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลาการทั้งผู้บริหารและข้าราชการ
folder มาตรการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน หรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ป
folder มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้การปฏิบัติงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
folder การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง