messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
บันทึกข้อความการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย มอบใบประกาศเกียรติคุณพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมเเละจริยธรรมในการปฏิบัติราชการเเละให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250 |
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรีจังหวัดระนอง (เดือน 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 31 มีนาคม พ.ศ.2364) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 408 |
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี 2563 แก่ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เริ่ม 1 เมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 365 |
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328 |
การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1