messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
insert_drive_file การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสาร ที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอต่อไม่อนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอใบอนุญาตขุดดินหรือถมที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีน้ำมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210 |
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 |
เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212 |
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขอสมัครให้เด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218 |
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อเรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์ การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการยื่นคำร้องขอใช้น้ำประปาในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 |
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1