messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
folder รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30 |
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34 |
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288 |
รายงานงบการเงินประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290 |
รายงานงบการเงินประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273 |
รายงานงบการเงินประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246 |
รายงานงบการเงินประจำปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251 |
รายงานงบการเงินประจำปี 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
รายงานงบการเงินประจำปี 2558(ต่อ) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1