ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนบุกเบิกซอยเลียบนา (ซอย ๑) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง