ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2565 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ชื่อไฟล์ : 8eSA85zFri44758.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : UzUvgMbFri44951.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : N8btbNpFri45027.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : vFV4OMuFri45132.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้