ชื่อเรื่อง : นโยบายผู้บริหาร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนงดรับของขวัญหรือของกำนันในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมทางคิดระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

ชื่อไฟล์ : tWChXgcThu92830.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้