ชื่อเรื่อง : ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ประชาสัมพันธ์ แนวทางการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน เพื่อประกอบการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามหน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อไฟล์ : yXrsbUAThu35833.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1Mbjx0rThu35836.jpg
ชื่อไฟล์ : 9W1kdswThu35839.jpg
ชื่อไฟล์ : JVTyc6FThu35842.jpg