ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ชื่อไฟล์ : XyRuL9oThu41021.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้