messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566
รายละเอียด : โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน
- วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระบุรี ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน
- วันที่ 1 พ.ค. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 และ เวลา13.00 – 16.00 น. ณ ศาลอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- วันที่ 2 พ.ค. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 และ เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- วันที่ 3 พ.ค. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 และ เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ป้อมยามสี่แยกน้ำแดงใน หมู่ที่ 6 ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ผู้โพส : admin