messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
account_balance โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย

หน่วยตรวจสอบภายใน

โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง สำนักปลัด

โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง กองคลัง

โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง กองช่าง