messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครึ่งปีแรก (1ต.ค.65-31 มี.ค. 66) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
สถิติการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 1 ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
ข้อมูลเชิงสถิติตการให้บริการประชาชนด้านงานสวัสดิการและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
ข้อมูลเชิงสถิติตการให้บริการประชาชนด้านงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
ข้อมูลเชิงสถิติตการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
ข้อมูลเชิงสถิติตการให้บริการประชาชนด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
ข้อมูลเชิงสถิติตการให้บริการประชาชนด้านงานงานแบบแผนและก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
ข้อมูลเชิงสถิติตการให้บริการประชาชนด้านงานควบคุมอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
ข้อมูลเชิงสถิติตการให้บริการประชาชนด้านงานพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
ข้อมูลเชิงสถิติตการให้บริการประชาชนด้านงานสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
สถิติการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ ไตรมาส 1 ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295 |
สถิติการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ ไตรมาส 2 ตั้งแต่ เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254 |
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 -30 เมษายน พ.ศ.2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 364 |
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 375 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1