messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล

น้ำจืดน้อย
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน การกำหนดขั้นตอน วีธีการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20 |
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตแนวปฏิบัติของหน่วยงาน การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220 |
แบบลงนามรับทราบมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตแนวปฏิบัติของหน่วยงาน การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275 |
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตแนวปฏิบัติของหน่วยงาน การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221 |
ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308 |
คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1